Veelgestelde vragen

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de

overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen

wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit

te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de

verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan

nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening

brengen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen

derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling

meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de

herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft

ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent

overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door

u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.


Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan

niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar retour@vellysshop.nl. Binnen

uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de goederen dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de

heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u het product retour heeft gestuurd, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U

draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 10,00

zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

–  producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals gepersonaliseerde artikelen.

Privacy statement Velly’s Shop

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Velly’s Shop acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Velly’s Shop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een order in onze (web)winkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 

NAW-gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres (indien afwijkend van leveradres)

Bankgegevens (bij betaling via een order)

E-mailadres

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen, zodat we contact op kunnen nemen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf of u daar uw telefoonnummer verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden, na uw afmelding worden de gegevens verwijderd. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De door u opgegeven postcode en (verwachte) geboortedatum wordt hierbij gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief op u af te stemmen.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de vervoerder of postverwerking).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hierdoor zijn wij o.a. in staat om relevante aanbiedingen op de betreffende kanalen aan u te tonen.

 

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een emailadres en wachtwoord

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan de groene adresbalk van uw browser.

Zo min mogelijk applicaties die we gebruiken zijn toegankelijk vanaf het internet.

De verwerkingen worden waar mogelijk gelogd door de systemen.

Wij laten geregeld veiligheidsscans maken van onze website door ForusP Secure.

Voor uitgebreidere gegevens over de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Velly’s Shop

Prinsenstraat 28

2983 CL Ridderkerk

 

Email: info@vellysshop.nl

Telefoon: +31623109109

Wanneer een artikel besteld en betaald is kunnen wij het voor u achterhouden en op een gewenst moment aan u leveren.

Het is altijd mogelijk om uw bestelling op een ander adres te leveren. Is het een cadeau? Laat dit dan even weten. Bij het afrekenen kunt u een tekst bijvoegen. Wilt u het artikel ingepakt hebben? Selecteer dit bij het artikel zelf, wanneer u het artikel toe wilt voegen aan uw winkelmandje krijgt u de kans om de optie “inpakken”te selecteren.

Vrijwel alle artikelen die op de webshop staan kunnen weer besteld worden, helaas komt het wel eens voor dat een leverancier het product uit het assortiment haalt. Dan is er helaas niet meer aan te komen. 

Wanneer u interesse heeft in een uitverkocht artikel kunt u ons altijd mailen. Wij zullen u dan berichten wanneer het artikel weer voorradig zal zijn.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens het bestelproces heeft u de optie om een ander verzendadres op te geven, afwijkend van het factuuradres.

Het komt zelden voor dat een bestelling niet geleverd wordt. In enkele gevallen kan dit helaas toch het geval zijn. Mochten er problemen zijn (en u heeft wel een track&trace code ontvangen), kunt u contact opnemen met PostNL via deze pagina. Indien u uw bestelling na een week nog niet in ontvangst heeft mogen nemen, kunt u contact opnemen met ons.

Zodra uw bestelling is binnengekomen bij Velly’s shop, ontvangt u een email met alle bestelgegevens.

Wanneer uw bestelling is aangemeld voor verzending, zult u een email ontvangen met de verzendgegevens.

Wanneer u voor 16:00 besteld, zal uw bestelling de volgende werkdag bezorgd worden. In hoge uitzondering kan het voorkomen dat uw pakket vertraging oploopt.

X